Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bộ Giao Thông Vận Tải: Trạm BOT Cai Lậy vẫn tiếp tục hoạt động

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Bổ ông Thích nơi gửi BOT :

Bộ giao thông vận tải vn kiên quyết không dời trạm BOT Cai Lậy. Bên tài xế kiên quyết phải dời trạm Vậy cuộc chiến tiền lẻ chẳng qua là sự phản kháng của dân với nhà nước[ không phải vậy thì cớ gì mà B.O.T huy động được hàng trăm công an,cs cơ đông,.thậm chí công an giả làm côn đồ hăm dọa dân. Tình hình phản đối nay đã lan rộng cả nước. Đường xá công cộng nay chỉ do một số người mang danh B.O.T để móc túi người dân.Dân đã đóng mọi thứ lệ phí để đi mà còn B.OT nữa.Xin mượn lời của người xưa bên Tàu[ mặc dù không ưa Tàu]:" Đừng khinh việc nhỏ,lổ nhỏ đắm thuyền..

03/12/2017 03:14

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang