Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhân sĩ Hà Nội thông báo biểu tình ngày chủ nhật này

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Tôi tin rằng dù bị chính quyền Hà nội đàn áp qua nhiều năm rồi nhưng vẫn còn tồn tại người yêu nước. Tôi tin là nước Việt Nam sẽ vẫ tồn tại và người dân Việt nam sẽ trưởng thành hơn trong ý thức hệ. Nguyện cầu cho Việt Na; hùng dũng muôn đơi.

19/07/2011 05:09

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Số người tham dự cuộc biểu tình không được 50 người kể cã những vị nhân sĩ. Thật đáng buồn khi hơn 80 triệu người dân đã trở nên hèn nhác nhu nhược và khinh thường những lời kêu gọi yêu nước của những nhà nhân sĩ sáng suốt của đất nước Việt Nam trong giai đoạn nước nhà đang lâm vào cảnh nguy nan trước hiễm họa xâm lăng của Tàu Cộng hiện nay.

17/07/2011 10:14

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang