Campuchia gia hạn thời gian để UNHCR đưa người Thượng về lại VN

RFA
2015-10-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Campuchia gia hạn cho Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc thêm 3 tháng để đưa hết hơn 200 người Thượng Tây Nguyên từ Campuchia về lại Việt Nam.

Theo tối hậu thư do Bộ Nội Vụ Phnom Penh đưa ra, đến tháng Hai năm 2016 toàn bộ hơn 200 người Thượng từ Việt Nam chạy sang Campuchia phải bị trục xuất về hết. Văn bản của Bộ Nội Vụ xứ này nói rỏ sự gia hạn thêm 3 tháng cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc là hành động nhân đạo của Phnom Penh.

Cũng theo văn bản này thì hồi tháng Ba năm nay Campuchia đã chấp nhận quyền tị nạn đối với 13 người Thượng. Tuy nhiên, theo thỏa thuận ba bên giữa Hà Nội, Phnom Penh và UNHCR, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc trong vòng 6 tháng phải kiếm một đất nước thứ ba để tái định cư 13 người Thượng đó. Thời hạn 6 tháng đã qua và UNHCR vẫn chưa thể tìm kiếm một đất nước có thể dung chứa những người này.

Hầu hết những người Thượng từ Tây Nguyên Việt Nam chạy sang Campuchia là những tín đồ Tin Lành, nói rằng họ chạy trốn vì bị đan áp và bắt bỏ đạo.

Xem toàn trang