Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
31/05/2011 16:29

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng

Anonymous
01/06/2011 14:09

Vừa ăn cướp vừa la làng. vả cho sập mồm Khương Du. Nhớ rằng: Tổ tiên Việt Nam đã đánh cho bọn phong kiến Trung Hoa tan tành

Anonymous
25/06/2011 04:47

Nếu phải đổ máu, tớ xin được đổ máu ngoài chiến trường.

Anonymous
02/06/2011 06:39

long yeu nuoc soi suc trong long nguoi viet mam nhung dang cong san cam quyenthi dang bi ngu quen

Anonymous
18/06/2011 15:43

bon xam luoc danh chet me bon xam luot di

Anonymous
04/06/2011 09:39

trung cong dang tham do phan ung cua Viet Nam,Vietnam can co phan ung manh de chung to khong de bi an hiep va choi cha mai duoc.

Xem toàn trang