CNOOC mời thầu 26 lô dầu khí ở Biển Đông

Công ty Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc – CNOOC hôm nay cho biết sẽ mời thầu 26 lô dầu khí cho các công ty nước ngoài.
RFA 28.08.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Bản đồ các quốc gia tranh chấp vùng Biển Đông.
Bản đồ các quốc gia tranh chấp vùng Biển Đông.
Source us-china-institude

Một lô trong số này nằm ở Vịnh Bột Hải, 3 lô nằm ở biển Hoa Đông và 22 lô nằm ở biển Đông, trong đó có nhiều lô nằm gần vùng biển mà Việt Nam và Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền.

Tổng cộng 26 lô này có diện tích gần 74 ngàn km vuông.

Đây là động thái có thể gây thêm căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam và Nhật Bản trong khi tình hình tranh chấp trên biển giữa Bắc Kinh với Tokyo và Hà Nội đang nóng.

Hồi tháng 6, sau khi Việt Nam thông qua luật biển, CNOOC cũng cho mời thầu 9 lô ở biển Đông trong đó có nhiều lô nằm chồng lấn với vùng chủ quyền của Việt Nam.

Xem toàn trang