Quốc hội thông qua Luật Tổ chức QH và Luật Bảo hiểm XH

RFA-20-11-2014
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một buổi họp Quốc hội hồi tháng 10, 2014 tại Hà Nội
Một buổi họp Quốc hội hồi tháng 10, 2014 tại Hà Nội
AFP

Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua ngày hôm nay, với tỉ lệ tán thành 87,93%.

Quốc hội đồng ý giữ đúng nội dung trong Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội quy định nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội vẫn là 12 tháng, theo như điều khoản được ghi trong Hiến pháp.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với tỉ lệ hơn 71% . Dự thảo tập trung bổ sung quy định về chế độ  nghỉ hưu, lương hưu của nữ giới, điều chỉnh mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội cũng như các đề nghị về hạch toán quý Bảo hiểm xã hội.

Vào buổi chiều cùng ngày, Dự thảo Luật Căn cước công dân cũng được Quốc hội thông qua. Chứng minh thư nhân dân sẽ được thay thế bằng thẻ Căn cước công dân kể từ ngày 1/1/2016. Thời gian chuyển tiếp thực hiện Luật có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

Xem toàn trang