Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng bị xóa tên đảng viên

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lý Nhân Bản nơi gửi Hoa Kỳ :

Anh Vinh là một người dũng cảm.
Các đảng viên CS khác cần noi theo.

21/11/2018 12:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang