Người dân "tố" nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm không khí

RFA
2018-07-03
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Công nhân đang xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước
Công nhân đang xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước
Zing.vn

Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh cho biết, Sở TNMT đã đưa ra 10 giải pháp nhằm khắc phục tình trạng mùi hôi phát tán nhưng để giải quyết triệt để chỉ có thể thực hiện bằng cách chuyển từ công nghệ chôn lấp sang đốt điện. Thời gian thu nhận rác cũng được điều chỉnh từ 00 giờ đến 5 giờ sáng, từ 9 giờ đến 17 giờ và từ 19h đến 24 giờ. Đồng thời bố trí các khu vực tiếp nhận chất thải di động ở vị trí thấp để tránh khả năng khuyếch tán mùi hôi theo chiều gió và tăng cường xịt khống chế mùi.
Hiện tại mỗi ngày TP xử lý gần 9000 tấn rác thải rắn sinh hoạt do 4 đơn vị cùng tham gia xử lý tại 3 khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc xử lý 2500 tấn/ngày và khu Đa Phước xử lý với công nghệ chôn lấp 5000 tấn/ngày. Thành phố đang có hướng chuyển đổi công nghệ xử lý rác hiện có và mời gọi các nhà đầu tư trong lĩnh vực này tham gia. A.

Xem toàn trang