Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hội Giáo Chức Chu Văn An lên tiếng vụ bắt Vũ Hùng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Khong Ten nơi gửi Khong :

LUAT RUNG !LA LUAT CUA CONG SAN VIETNAM !

17/01/2018 12:09

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang