Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tổng Bí thư kêu gọi dân chủ, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hồ Tàu :

Này bác Trọng !! Bác Kêu gọi dân chủ ? Nhưng lại xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ ? Thế là thế nào ?

17/07/2018 16:53

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Ông TRONG MUÔN NOI DÂY LÀ DÂN CHU THEO DINH HUONG XHCNVC.

17/07/2018 09:25

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Làm sao phân biệt được tờ 100 đô la thật với tờ 100 đô la giả ?

Làm sao phân biệt được chế độ Dân Chủ thật của các nước văn minh tiến bộ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Đại Hàn ... với cái chế độ Dân Chủ gỉa hiệu của cái đảng cầm quyền cộng sản Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác, Độc Tài, Độc Đảng này?

Trên thế giới chỉ có cái đảng này có cái luật " Lợi dụng Dân Chủ " " Tuyên Truyền Chống Phá Nhà Nước " của cái đảng cầm quyền này.

Hãy tưởng tưởng, nếu Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Đại Hàn có những cái luật Độc Ngu, Độc Hèn, Độc Ác " này, chắc triệu triệu người dân các nước đó đã phải vào tù rồi.

Nhân dân Việt Nam cần 100,000 Facebook Fighters, 100,000 Minds Fighters, trong và ngoài nước, trong và ngoài đảng, tự động, tự nguyện, tự phát >>> 100,000 Live streams Du Kich >>> 100,000 Biểu Tình Du Kích, Bất Ngờ, Bất Cứ Ở Đâu, Bất Cứ Lúc Nào, Đánh Nhanh, Rút Gọn,

Để đấu tranh chống lại 100,000 những vi phạm lớn nhỏ về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền trong tất cả các lãnh vực đời sống của nhân dân.

16/07/2018 19:50

    Reply to this comment

Người Bịt Mũi nơi gửi Nghệ An :

Có dân chủ đâu mà lợi dụng hả ông Tổng Lú???

16/07/2018 14:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang