Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thanh tra chính phủ bác kiến nghị của người dân Đồng Tâm, người dân nói sẽ theo kiện đến cùng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lão nông dân nơi gửi Cà Mau :

Cụ ông bị đánh cho gẫy chân đã phát biểu:cho đến giờ tôi vẫn tin vào đảng???!!!
Dân Đồng Tâm thua đi,kiện cáo gì nữa!!!
Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng!!!

25/04/2019 12:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang