Thông qua chương trình nghị sự môi trường cho tiểu vùng Mekong mở rộng

2018-02-02
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ngư dân kéo lưới trên sông Mekong ở tỉnh Kandal, Campuchia. Hình chụp hôm 5/1/2018
Ngư dân kéo lưới trên sông Mekong ở tỉnh Kandal, Campuchia. Hình chụp hôm 5/1/2018
AFP

Một chương trình nghị sự môi trường 5 năm, với các dự án thúc đẩy hoạt động đầu tư xanh và tăng cường hợp tác môi trường nhằm giúp khu vực tăng trưởng bên vững đã được 6 nước tiểu vùng Mekong mở rộng được thông qua hôm mùng 01 tháng 2 vừa qua tại Thái Lan.

6 quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) gồm Thái Lan, Việt nam, Campuchia, Lào, Trung Quốc và Myammar đã cùng phê duyệt Khung chiến lược của Chương trình môi trường trọng điểm CEP và Kế hoạch hành động giai đoạn 2018-2022.

Bên cạnh các hoạt động đầu tư trị giá 540 triệu USD tập trung vào quản lý sử dụng đất, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và cơ sở hạ tầng nông thôn thích ứng khí hậu, chương trình nghị sự môi trường lần này cũng sẽ mở đường cho một quỹ chuẩn bị dự án mới, giúp các quốc gia GMS bù đắp sự thiếu hụt vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh.
Ngoài ra, một diễn đàn công nghệ xanh cũng sẽ được thành lập để đóng vai trò thị trường kết nối các nhà cung cấp công nghệ với bên ứng dụng, tập trung vào công nghệ quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, sử dụng nhiên liệu hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu, và quản lý rủi ro thảm họa, bên cạnh những vấn đề khác.

Đặc biệt, một cuộc thi ảnh trên Instagram về Tiểu vùng Mekong cũng được phát động ngay trong dịp này.

Xem toàn trang