Quốc hội Liên minh Châu Âu lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền

RFA-19-04-2013
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Một trong những dấu hiệu biểu trưng sự phản đối của đại biểu tại Quốc hội Liên minh Châu Âu hôm 18 tháng 4, 2013
Một trong những dấu hiệu biểu trưng sự phản đối của đại biểu tại Quốc hội Liên minh Châu Âu hôm 18 tháng 4, 2013
AFP

Quốc hội Liên minh Châu Âu hôm qua ra nghị quyết lên án nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Tin cho hay nghị quyết B7-0184 của Quốc hội Liên minh Châu Âu được 6 chính đảng thông qua, không có phiếu chống, chỉ có Nhóm Cực Tả bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết B7-0184 vừa nói của Quốc hội Liên minh Châu Âu căn cứ vào tất cả những diễn tiến liên quan tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian qua đã nêu ra 12 điểm.

Một trong những điểm đó có yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả những bloggers, nhà báo, các nhà hoạt động nhân quyền bị tù giam.

Nghị quyết cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt mọi hình thức trấn áp chống lại những ai sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và quyền tự do hội họp phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Nghị quyết B7-0184 của Quốc hội Liên minh Châu Âu còn yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt biện pháp cưỡng chế dân ra khỏi đất đai của họ nhằm bảo đảm quyền tự do ngôn luận của những người tố cáo nạn lạm quyền trong lĩnh vực đất đai.

Nghị quyết của quốc hội Liên minh Châu Âu lặp lại kêu gọi việc đối thoại nhân quyền Liên Âu- Việt Nam phải đưa đến tiến bộ cụ thể trong lĩnh vực nhân quyền và tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam.

Quốc hội Liên minh Châu Âu cũng nhắc lại với hai đối tác đối thoại nhân quyền vừa nêu về Điều 1 của Hiệp ước Đối tác và Hợp tác giữa Liên Âu và Việt Nam ghi rõ ‘Tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ trên nền tảng của cuộc hợp tác giữa các đối tác và cho những điều khoản của Hiệp ước, đây là điều tạo thành yếu tố chính yếu của Hiệp ước’.

Ý kiến (1)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Trong

nơi gửi Australia

Xin đề nghị là chỉ hiệp thuong hay viện trợ sau khi bọn dcsvn thục hiện vài điều kiện nhân quyền nào đó vì chúng không còn nhân cách nũa

19/04/2013 10:55

Xem toàn trang