Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Mỹ đánh giá an toàn hàng không Việt Nam để mở đường bay thẳng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Bill nơi gửi Ca :

ĐDi máy bay Air VN, chính là cách làm giầu và giúp đảng CSVN sẽ tiếp tục tồn tại, để hủy diệt người thân của mình nòi riện và toàn dân tộc Việt nói chung hiện còn sống ở VN.

08/08/2018 22:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang