Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Châu Âu sẵn sàng ký hiệp định EVFTA trong mùa hè năm 2019

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :


No More Free Tariffs !
No More Free Slave Trades !
No More Violations of Human Rights in Viet Nam !

No More Vietnamese Prisoners of Conscience in Viet Nam!

18/03/2019 12:20

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang