Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà báo Bùi Tín qua đời

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Quang Minh nơi gửi Vũng Tàu :

Thời của chúng tôi, chúng tôi được tuyên truyền rằng Bùi Tín là kẻ phản động. Và chúng tôi đã tin như thế. Lớn lên, già thêm, đọc Bùi Tín, nghe Bùi Tín chúng tôi thấy Ông là người yêu nước. Ông yêu nước hơn nhiều người trong chúng tôi. Chúc mừng ông đã có một quyết định đúng đắn của cuộc đời mình. Nếu không có nó chắc chúng tôi chẳng biết Ông là ai, cũng như rất nhiều người yêu nước khác như Ông đang vật vã đâu đó.Cảm ơn Ông. Chúc Ông siêu thoát.

12/10/2018 23:16

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Nhân dân Việt Nam đã mất đi và thương tiếc ...

Ông Bùi Tín, một con dân Việt Nam, yêu tổ quốc Việt Nam, yêu đồng bào Việt Nam.

Yêu Sự Thật, đi tìm Sự Thật, dám hy sinh, dám sống chết vì Sự Thật.

Dám Mở Tai để nghe Sự Thật, dám Mở Mắt để thấy Sự Thật, dám Mở Miệng để nói Sự Thật.

Dám đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, cho một Đất Nước Việt Nam có Tự Do, Công Bình, Bác Ái.

Ông đã dám sống một cuộc sống đáng sống.

Ông đã nhắm mắt ra đi, đi về và sống trong cõi Chân, cõi Thiện, cõi Mỹ, với Đấng toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ.

Một ngọn nến đã tắt đi, sau trăm ngàn ngọn nến đã được đốt sáng.

Ông Bùi Tín,
Hãy yên nghỉ trong yên bình.

R.I.P.
Rest in Peace.
Requiem in Pace.

11/08/2018 11:47

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Nhân dân Việt Nam đã mất đi và thương tiếc ...

Ông Bùi Tín, một con dân Việt Nam, yêu tổ quốc Việt Nam, yêu đồng bào Việt Nam.

Yêu Sự Thật, đi tìm Sự Thật, dám hy sinh, dám sống chết vì Sự Thật.

Dám Mở Tai để nghe Sự Thật, dám Mở Mắt để thấy Sự Thật, dám Mở Miệng để nói Sự Thật.

Dám đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, cho một Đất Nước Việt Nam có Tự Do, Công Bình, Bác Ái.

Ông đã dám sống một cuộc sống đáng sống.

Ông đã nhắm mắt ra đi, đi về và sống trong cõi Chân, cõi Thiện, cõi Mỹ, với Đấng toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ.

Một ngọn nến đã tắt đi, sau trăm ngàn ngọn nến đã được đốt sáng.

Ông Bùi Tín,
Hãy yên nghỉ trong yên bình.

R.I.P.
Rest in Peace.
Requiem in Pace.

11/08/2018 11:38

    Reply to this comment

Đáng đời, đáng ciếp tro kẻ fản đảng nơi gửi 3lê :

Mi trạy mô tro thoát hở tên fản đảng Bùi Tín ?!

T(o)àn đảng, t(o)àn kuân, t(o)àn rân Việt+sản ta dất nấy nàm kực cì hân hoan hỉ drzui mầng dzà thung thướng khi hay tin tên FẢN ĐẢNG Bùi Tín đã được (b)ác Hồ đòi drzề kuy án... fản đảng vào núc 1 giờ 25 phút sáng ngày 11/8 tại bệnh viện Andre Gregoire ở Montreuil, ngoại ô Paris, Pháp!

Đáng đời, đáng ciếp cho những tên fản đảng, sống thân trùm ghởi, ăn nhờ, ở đậu... trết vô địa táng... xác, thay dzì, được long chọng thể trôn kất nơi nghĩa chang MAI RỊCH VẬT... theo nghi nễ cuân kách... mạng !

11/08/2018 09:35

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Lai thêm môt nguoi yêu nuoc chân thành vua mât.Xin chia se nôi buô`n cùng gia quyên.VIETNAM KHÔNG CS BÂT DIÊT.

11/08/2018 09:16

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang