Tất cả các ý kiến của bạn đọc về "Lương khủng", 8 giám đốc và phó giám đốc bị đình chỉ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.KCY nơi gửi Saigon :

"Giống loài"của 8 ông giám đốc và phó giám đốc này cũng như của mười mấy ông UVBCT thuộc"giống loài"bình đẳng hơn các"giống loài"khác.

04/09/2013 22:34

    Reply to this comment

phu :

noi vay nhung co dam lam ko

04/09/2013 19:51

    Reply to this comment

hieu nơi gửi saigon :

CAI NAY LA CA^U' KET VOI NHAU AN CAP TIEN CUA NHAN DAN CHIA NHAU.....CHU LAM GI CO CHE DO LUONG NHU VAY O VN..... RIENG TOI CHO^N' THUE^' THU NHAP DA TU` MUT' CHI~ ROI.....

04/09/2013 13:21

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang