Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Công an Quảng Ngãi mở rộng điều tra vụ Việt kiều Canada bị tạt axit

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lien Nguyen nơi gửi Vancouver, WA :

Đọc bản tin trên, chúng ta, người Việt Nam dù đang sinh sống trong hay ngoài nước nghỉ gì về cung cách hành xử của Chính quyền Canada đối với công dân của họ, ôi nó đáng trân quý làm sao, và đáng ngưởng mộ làm sao.....

16/02/2019 15:23

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang