Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Facebook và Google muốn hợp tác với chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế số

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tư Chơi nơi gửi Saigon :

Được biết Thủ tướng Phúc rất giỏi công nghệ cao. Chính phủ của ông ai cũng biết xài cumputer hết. Trong hội nghị này nghe nói mấy ông thông dịch viên thất nghiệp ráo trọi.
Nay Google.Đanang và Phây.com xin hợp tác là không có gì lạ. Hoan hô chính phủ 4.0!!

12/09/2018 10:43

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang