Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Vietcong HaNoi
07/10/2021 09:56

Nhà cầm quyền cộng sản VN là một đảng cướp : đương nhiên là "KHÔNG CÓ CHÁNH NGHĨA" ! Khi "KHÔNG CÓ CHÁNH NGHĨA" thì bất cứ người DÂN nào chỉ cho BỌN CƯỚP ( đcs VN) biết điều chúng hành động sai ! Thì ngay lập tức sai bọn ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA bộ hạ của chúng bắt NGƯỜI ĐÓ ! Gắn ngay cho là phản động - cáo buộc dưới tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” &" Lật đổ CHÚ PHỈNH" vân ... vân..."NẾU CÓ CHÁNH NGHĨA : CHÍNH DÂN BẦU RA - KHÔNG CÓ MA ĐẦU GIAN LẬN " ! CHẮC CHẮN CHÍNH QUYỀN VỮNG NHƯ BÀN THẠCH !

Xem toàn trang