Không đạt được thỏa thuận về dự án đập Xayaburi

Các nước Thái lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã không đạt được thỏa thuận về kế hoạch xây đập Xayaburi của Lào trên sông Mê Kông.
RFA 19.04.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Các nước này nhóm họp vào ngày hôm nay để bàn thảo về dự án xây đập cho nhà máy thủy điện có trị giá gần 4 tỷ đô la ở Bắc Lào.
Trong bản thông cáo vào cuối buổi họp, cả Campuchia, Thái lan và Việt Nam nêu ra những quan ngại về việc không có đủ các nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường từ việc xây đập lên sông Mê Kông. Còn Lào thì cho rằng không cần phải có thêm những tham vấn nào nữa đối với vấn đề này.
Phía Việt Nam yêu cầu ngưng việc xây dựng các nhà máy thủy điện trên dòng chính của sông Mê kông thêm ít nhất 10 năm nữa để thu thập đủ các đánh giá về ảnh hưởng môi trường của các dự án này lên dòng sông.
Đập Xayaburi là đập thủy điện đầu tiên trong số 11 dự án đập sẽ được xây dựng trên dòng chính của sông Mê kông. Kế hoạch xây đập sẽ được tiếp tục bàn thảo ở cấp thứ trưởng các nước.
Trong phần thời sự chúng tôi sẽ có các bài nói về phản ứng của Việt nam và Campuchia liên quan đến kế hoạch xây đập Xayaburi của Lào.

Xem toàn trang