2010: vốn FDI thực hiện đạt 11 tỷ đô la Mỹ

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, thực hiện trong năm nay đạt 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm ngoái. Đây là con số thống kê do Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam đưa ra.
RFA 31.12.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam thì đây là một dấu chỉ cho thấy thị trường Việt Nam vẫn còn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ này còn thông báo những thống kê cụ thể khác như tổng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 38,8 tỷ đô la Mỹ, và tổng kim ngạch nhập khẩu của khối này là 36,4 tỷ đô la.Xem toàn trang