Anonymous says:
03/05/2021 17:57

Thua chu tich tinh ( mot dang vien cs) ra toa an co quan toa cung la dang vien cs thi lam sao thang duoc chu tich tinh, boi vi tui no thuoc ve bang dang cs doc tai chuyen cuop dat, cuop nha, cuop nhung gi an cuop duoc!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang