Báo động lũ tại Miền Tây Nam Bộ

Nước lũ tràn về Miền Tây Nam Bộ hiện vượt trên mức báo động 1. Và theo dự báo của giới hữu trách thì trong vòng khỏang 1 tuần nữa, lũ đầu nguồn Miền Tây sẽ tiếp tục dâng cao, vượt mức báo động 2 và mực nước có thể đạt trên 4 mét.
RFA 08.26.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đựơc biết đồng ruộng Miền Tây hiện đang trong tình trạng mà báo chí trong nước mô tả là “nước trắng đồng”. Chẳng hạn như tại tỉnh Đồng Tháp, dọc theo Quốc lộ 30 tại các huyện Thanh Bình, Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự, ở đâu nước cũng mênh mông khiến ruộng thành sông.
Châu Đốc, An Giang cũng trong trường hợp tương tự.
Tại một số nơi, nông dân lo lắng vì tình trạng nước ngập cao gần tới ngọn lúa khiến khỏang 500 ha ruộng lúa bị mất trắng.
Nhưng nông dân sống bằng nghề đánh bắt thủy sản lại vui mừng vì tình hình lũ như vậy tạo điều kiện cho họ bắt được nhiều cá tôm, kể cả những lọai đặc sản mà dân nhạu rất thích như rắn, rùa, chuột đồng…


Xem toàn trang