Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cựu đại sứ Ted Osius nói TT Trump yêu cầu trục xuất hàng ngàn người Việt

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Vì sao 8000 người Việt bị trục xuất? Vì là cựu đãng viên cộng sản, hoặc có liên hệ mật thiết với cộng sản , hoặc vi phạm những tội đại hình của nước Mỹ, trồng và buôn bán cần sa ma túy v.v.... nên TT Trump mới ra lệnh tống khứ về Việt Nam thôi.
Những người còn lại lo làm ăn chân chính thì có sao đâu hè? Ông cựu đại sứ thân cộng sản VN này chắc là vì miếng cơm manh áo của chính cá nhân ông bên VN nên đã hành sử theo cung cách của các đám chóp bu cộng sản VN chăng?

10/04/2018 07:44

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :


Bất TRUNG!?

09/04/2018 16:26

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Thank you, Mr.Ted Osius, Former Ambassador.

Thành thật cám ơn và ngưỡng mộ Ngài Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ về một lập trường đúng đánh và quyết định sáng suốt theo tiếng gọi của Lương Tâm và Lương Tri, và không theo Lương Tháng.

Hành động can đảm đó phản ánh và thể hiện tinh thần và truyền thống Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của Hoa Kỳ.

Một Ông Đại Sứ Hòa Kỳ vẫn có quyền
" bất đồng " về đường lối và chính sách
của chính Tổng Thống Hoa Kỳ, nhưng không " bất hòa " với Tổng Thống bằng cách từ chức, " từ Quan " để giữ hòa khí.

Nhất là không bị " bỏ tù " về tội "Tuyên truyên chống phá Nhà Nước và hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền Nhân Dân ".

" Quân Tử Hòa Nhi Bất Đồng,
Tiểu Nhân Đồng Nhi Bất Hòa ".

Sinh viên Việt Nam của Đại học Fulbright Việt Nam rất may mắn có Ông với tinh thần và bản lãnh của " Kẻ Sĩ " đó trong vai trò Phó Chủ Tịch.

09/04/2018 12:31

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang