Nguyen
Nguyen says:
23/04/2021 20:05

Thầy thuốc lại đi ăn chặn -mà lại ăn dày-trên cả những người bệnh lệ thuộc vào họ.Thật là bọn không có lương tâm.loại BS này còn tệ mạt hơn cả bọm cướp cạn ngoài đường phố.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang