Duy Hữu ( USA )
Duy Hữu ( USA ) says:
16/12/2020 10:46

Đảng dao búa Búa Liềm đạo tặc, đạo chích... độc đảng, độc diễn, độc quyền thanh trừng, thanh toán đảng viên đạo tặc, đạo chích
theo luật đạo tặc, đạo chích của Đảng dao búa Búa Liềm... độc đảng, độc diễn, độc quyền đạo tặc, đạo chích.

Thăng ơi ! Thăng ới ! Thăng à !
Sao Thăng ngu thế, vào tù đừng La.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang