Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Người lái xe chở đoàn khiếu kiện Formosa trở về sau 2 năm tù: “Vui buồn lẫn lộn!”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Bồ câu nơi gửi Sydney :

anh này xứng đáng được gọi là 'ông', còn những tên lãnh đạo ngu dốt và khiếp nhược, tham nhũng thì không đáng gọi là thằng, vì chúng chỉ là những con sâu mọt, hại dân bán nước, vơ vét nhằm để con cháu dòng họ của chúng qua các nước 'đế quốc' để sống 'mai danh ẩn tích' với số tiền cướp được.

30/07/2019 19:41

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang