Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vụ Tiên Lãng: chữ tín của nhà nước ở đâu?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.hennrey nơi gửi usa :

THAT LA DAU LONG KHI THAY CHINH SACH CAI TRI CUA NHA NUOC VIETNAM KHONG BAO GIO RO RANG MINH BACH VE VIEC THU HOI DAT DAI NO LAM TOI NHO LAI NGAY NAO KHI DANG NHA NUOC MINH GIET BAO NHIEU DIA CHU CUONG HAO ROI SAU DO LONG DAN PHAN UAT NGUT TROI THI MAY ONG LAI BAN HANH LUAT SUA SAI? NEU SUA SAI THI NHUNG NGUOI BI GIET OAN VO TOI CO SONG LAI DUOC KHONG?TOI LAI THAY DI CUONG CHE DAT DAI LAM GI PHAI HUY DONG MOT LUC LUONG HUNG HAU GIONG NHU DI DANH PHAP VA LAI MANG CHO THEO GIONG NHU THOI PHAXIT DUC VAY> HAY CANH TINH DI NHA NUOC OI MAY ONG

29/12/2012 23:05

    Reply to this comment

khong muon neu ten nơi gửi usa :

NEU TOI KHONG LAM THI THU TUONG NGUYEN TAN DUNG RA LENH DIEU TRA VA DA TUNG TUYEN BO NHUNG LANH DAO NHA NUOC HUYEN TIEN LANG DA LAM SAI THI SAO KHONG DEM HO RA XET XU CON NGUOI DAN THI LAI GHEP TOI GIET NGUOI LA XONG VA MAY TEN QUAN CHO KIA THI UNG DUNG TU TAI DI VONG VONG NHAU NHEC AN MUNG VI DA CO CAI DANG KHONG LO CHE CHO, THAT LA MOT XA HOI DAY BAT CONG NEU HO CHU TICH SONG LAI CHAC ONG TA RAT DAU LONG CHO BON LANH DAO HU LAU MAY ONG MA DEM RA XU BAN HET

29/12/2012 23:00

    Reply to this comment

Cao v d nơi gửi Vn :

That xau ho cho cai dang Vn cong hoa . Nen sua cong hoa xa hoi chu nghja vn . Doc lap . Cuong ep . Cuop cua nhan dan . Tu do cho nao . Hanh phuc o dau . Ga nha da ga nha .

03/12/2012 21:45

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang