Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thêm bốn người biểu tình chống luật đặc khu bị án tù

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thu nơi gửi gò dắp :

VN khg có nhân quyền,lần lần đàn áp và ghiết chết nhân tài, chính sách "dân ngu dễ trị "

08/10/2018 10:45

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang