Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Giá xăng tiếp tục tăng lần thứ 3 trong vòng 1 tháng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lê khả Ố :

Quốc hội làm cái gì ?ở đâu? Sao không thấy lên tiếng cho dân nhờ ..Toàn là một lủ bù nhìn tốn tiền của dân mà chẳng làm cái gì lợi cho dân..Toàn là lủ ăn hại...

03/05/2019 00:50

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang