Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chính phủ sẽ báo cáo Quốc Hội chuyện cá chết?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.NMH nơi gửi Saigon :

Tôi rất nóng lòng xem buổi truyền hình trực tiếp kỳ hop quóc hội nếu có này xem chúng diễn trò gì.
Một tí dự đoán
- chính phủ:
1. Em xin báo cáo là đây là vấn đề rất phức tạp cần nghiên cứu lâu dài có thể mất một hoặc nhiều năm. Khi nào có kết quả em sẽ báo cáo quốc hội tiếp để quốc hội đưa ra cách xử lý.
2. Em xin báo cáo rằng đây là vấn đề có liên quan đến thủ phạm của vấn đề.
-quôc hội: ồ thông qua.

13/06/2016 15:55

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang