Tổng điều tra hơn 500 ngàn cơ sở kinh tế, hành chính tại Hà Nội

Hơn 500 ngàn cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tại thành phố Hà Nội sẽ được tổng điều tra trong năm nay.
RFA 25.03.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Siêu thị ở Hà Nội
Siêu thị ở Hà Nội
RFA photo

Theo ông Công Xuân Mùi, Cục truởng cục Thống kê Hà Nội cho biết thì mục đích của cuộc tổng điều tra này nhằm cập nhật số liệu kinh tế xã hội của thành phố thông qua hoạt động của các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Cuộc tổng điều tra này sẽ tập trung vào các nhóm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, các hợp tác xã, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo được nhà nước công nhận như đình, đền, phủ…

Cuộc tổng điều tra này sẽ thực hiện những mục tiêu như nhận dạng tên cơ sở, mã số thuế hoạt động sản xuất kinh doanh, số lượng lao động và thu nhập của người lao động cũng như tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp.

Xem toàn trang