Anonymous says:
19/10/2020 01:32

Trăm ngàn ngàn hội viên, tình nguyện viên, cảm tình viên trên thế giới của tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đồng tâm, đồng cảm, đồng hành với nhân dân Việt Nam khắp nơi... Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng lên, Lên tiếng
... Stand Up, Speak Out...

Đòi hỏi Tự do, Dân quyền, Nhân quyền.
Đòi hỏi Công lý, Công bằng, Công tâm.
Chống Bất công, Bất chính, Bất nhân.

Cho các anh hùng, hào kiệt Việt Nam đang bị cầm tu vì Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của toàn dân Việt.

Trọng ơi! Phúc ới! Lâm à!
Sao bay vi phạm Nhân qquyền của Dân.

Đảng ơi! Đảng ơi! Đảng à!
Sao bay vi phạm Dân quyền của Dân.

Dân ta ơi! Dân ta ới! Dân ta à!
Dân ta thức dậy, đổi thay Đảng này.
Đảng nay, độc đảng, độc quyền phản Dân.

Đảng bay làm luật, Đảng bay không giữ.
Dân không làm luật, Dân đéo phải theo.

Luật vi hiến, bất chính, bất nhân.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Lệnh bất nhân, bất lương, bất chính.
Quân bất chấp, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bất chính, bất công, bất lương.
Dân bất khuất, bất tuân, bất hợp tác.

Dân bất diệt, Đảng tất liệt.

Liên kết là Sức sống nhân dân đấu tranh.
Đoàn kết là Sức mạnh đấu tranh nhân dân.

Liên kết trong Đa dạng, Đa tài.
Đa dạng, Đa tài trong Đoàn kết.

Unity in Diverity, Diversity in Unity.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang