Anonymous says:
16/06/2021 01:29

Tại tên già Hồ và băng đảng cộng sản của nó làm nước nghèo, dân không có việc làm thành thử người dân mới dễ bị bọn buôn người lường gạt ra nước ngoài. Cái tụi cộng sản này chỉ muốn người dân ngu mãi để tụi nó sống sung sướng hoài. Không có chuyện sung sướng mãi đâu, cộng sản?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang