Anonymous says:
30/10/2020 02:19

Nhà nước Việt Cộng và các nhà máy thủy điện xả lũ phải liên đới chịu trách nhiệm và bồi thường các thiệt hại tài sản, sinh mạng cho các nạn nhân Việt Nam.

Anonymous says:
31/10/2020 03:41

Tại sao phải xả lũ ban đêm ? ? ? Xả như vậy chúng nó có báo cho người dân biết không ? ? ? Có lẽ chúng nó muốn người dân Việt và trên thế giới thấy cảnh tượng đau lòng mà giúp đỡ - Nếu như vậy thì CSVN đang buôn xác người dân Việt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang