Báo cáo lương tiền, thu nhập lên thủ tướng.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo đầy đủ chi tiết tình hình tiền lương, thu nhập theo kế hoạch và thực hiện từ năm 2008 đến 2010 và kế hoạch 2011 lên Thủ tướng chính phủ.
RFA
2011-06-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Đây là yêu cầu được Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng mới đây đưa ra cho Bộ Lao động thương binh và Xã hội.
Các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước phải hoàn thành việc báo cáo cho thủ tướng trong tháng 7 năm 2011.
Những lãnh đạo tập đoàn phải báo cáo thu nhập bao gồm chủ tịch Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, trưởng các phòng ban.
Mục đích của yêu cầu này là để tăng cường giám sát việc tiết giảm chi phí sản xuất, tình hình và diễn biến tiền lương, thu nhập thực tế của các chức danh lãnh đạo tại các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước, thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Xem toàn trang