Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi lại bị cáo buộc chống dân tộc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trieu Thi Trinh nơi gửi TPHCM :

Dù bạn lừa dối hay như thế nào, thì mèo vẫn hoàn mèo. Đảng CSVN cũng vậy, dù muốn nói Đảng tốt với nhân dân nhưng những hành động đã phản lại những gì mà Đảng CSVN luôn nói tốt cho mình.

01/12/2018 08:45

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Không một đảng phái chính trị nào, không một Nhà Nước nào, kể cả Đảng Búa Liềm, kể cả Nhà Nước của Đảng Búa Liềm ...

Có quyền Mạo Danh Dân Tộc để cướp quyền Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Ngôn Luận của Dân Tộc, đã được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam và các Công Ước Quốc Tế.

Nhân dân Việt Nam cần Lên Tiếng và Đòi Hỏi cắt giảm 50% lực lượng công an Việt Cộng, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, lực lượng chó Vàng, chó Xanh, chó Đen, chó Đói " ăn bậy ", chó Ngu " sủa bậy ", chó Điên " cắn bậy " đang quấy nhiễu nhân dân ngày đêm.

Đời sống An Bình của nhân dân sẽ tăng 500%. Tiết kiệm được ngân sách Quốc Gia, không cần phải tăng thuế xăng. Cắt giảm thuế " tham nhũng/ hối lộ " đi vào ngân sách Gia Đình của các cán bộ công an có cái lương chính thức " chết đói ".

Dân đang đóng thuế nuôi Đảng và Nhà Nước của Đảng, Dân là Chủ, Dân cần phải Làm Chủ, Dân là Cha Mẹ, Dân cần phải Làm Cha Mẹ, Dân có quyền bắt Đảng và Nhà Nước của Đảng phải Nghe Lời và Phục Tùng theo Ý Dân.

Đảng cầm quyền Búa Liềm phải Thay Đổi đường lối,chính sách hay sẽ bị Đổi Thay.


29/11/2018 13:20

    Reply to this comment

Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Chánh trị sư Hứa Phi không chống dân tộc Việt Nam, không xúc phạm dân tộc Việt mà ông là người đòi dân chủ, tự do cho dân tộc Việt Nam

29/11/2018 08:56

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang