Hiền thần
Hiền thần says:
19/05/2021 09:50

VN là nước cộng hòa, xhcn, dân chủ, văn minh và có tự do dân chủ gấp vạn lần các nước ở xứ giãy chết, nhưng khi nói về lãnh đạo với những yếu kém thì bị kết tội là nói xấu lãnh đạo, còn khi được tụng ca thì không sao. Hơi lạ ấy nhỉ! Sao thấy giống ở các nước có vua, chúa và giống thời phong kiến hơn là thời hiện đại. Ở mấy xứ đang giãy chết, không ai bị bắt, bị kết tội vì nói xấu lãnh đạo cả, nghĩ mãi mà không có câu trả lời.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
19/05/2021 16:12

" Lãnh đạo Đảng có còn nhân phẩm, nhân cách đâu mà xúc phạm... "

Đảng cờ đỏ Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền lập " Hiến pháp Búa Liềm ", làm luật, hành luật, xử luật " Luật pháp Búa Liềm ", của Đảng,
do Đảng, vì Đảng, vì quyền lợi bất chính, bất công, bất nhân, bất lương của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm.

Nhà nước cờ đỏ Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền vi phạm " Hiến pháp Búa Liềm ", phạm pháp, phá " Luật pháp Búa Liềm ".

Toàn dân Việt Nam không có Tự Do, Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, không có toàn quyền tự do lập Hiến pháp Việt Nam, làm luật, hành luật, xử luật, Luật pháp Việt Nam, của toàn dân, do toàn dân, vì toàn dân, vì quyền lợi chính danh, chính đang, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam có toàn quyền... đéo phải tuân, đếch thèm tuân...bất khuất, bất tuân, bất chấp... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động
tất cả các ngụy hiến, ngụy luật, ngụy định, ngụy quyết, vi hiến, bất hợp pháp, bất chính, bất công, bất nhân, bất lương của Đảng Búa Liềm.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Vua bất chính, dân tắc loạn. Đảng vua Búa Liềm bất chính, đất nước Việt Nam tắc loạn.

Toàn dân Việt Nam bất khuất, bất tuân, bất diệt, tất thắng. Giặc cờ đỏ Búa Liềm, bất tài, bất lực, bất lương, tất liệt, tất bại.

le dung
le dung says:
20/05/2021 15:40

công an vn mấy vụ này xông xáo lắm. cứ đàn áp, bức cung, ăn hộ lộ, lý thông cướp công thì ko ai giỏi bằng công an việt nam đâu. vỗ tay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang