Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Gia đình cụ Lê Đình Kinh gửi đơn trình báo mất cắp tài sản sau vụ việc ở Đồng Tâm ngày 9-1

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :


" Cái Kiến mày kiện củ khoai "

Các thư phúc đáp các đơn kiện của gia đình cụ Lê Đình Kình, làng Đồng Tâm, của Bộ trưởng Công An Tô Lâm, của Viện Kiểm Sát Nhân Dân, của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối cao, của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao...

" Cái Kiến mày kiện củ khoai.
Mày chê ta khó, lấy ai cho giàu.
Nhà ta chín đụn, mười trâu,
Lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân.

Cầu này, cầu ái, cầu ân,
Một trăm con gái " chân dài " rửa chân.
Có rửa thì rửa chân ta,
Chớ rửa lông mày, chết cá ao ta.

Nhà ta có một cay chanh,
Nó chưa ra nhành, nó đã ra hoa.

Nhà ta có có một " bác già ",
Thổi cơm không chín, quét nhà chẳng nên.
Ăn cỗ thì lại ngồi trên,
Mâm son bát sứ, đem lên hầu " ngài ".

P/S Nhắn riêng cho gia đình

Bác thang lên hỏi Ông Trời,
Thắp nhang đến hỏi bố Kình, Đồng Tâm.
19/05/2020 14:43

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang