Anonymous says:
20/11/2020 21:46

Đường Sắt Cát linh- Hà Đông, nếu đưọc vận hành, thì nó cũng chỉ hoạt động không qúa hai năm, bởi lỗ vốn thảm bại. Sau đó cho nó nằm yên, với lý do..chờ đầu tư thêm..để nối Tuyến đường sắt này với các tỉnh lân cận.Và rồi tuyến đưòng sắt này, lại trở thành , một vường rau sanh, sạch trên cao, với cả triệu thùng , xô nhựa, trồng rau , do người dân sống dọc theo tuyến dường này , tự phát trồng trọt..! Chỉ vì ngươi dân đã đóng thuế để chình quyền CS lập tuyến đường này, ngỏ hầu chấm mút.nay không thể dùng được, thì người dân có` quyền tận dựng mặt bằng đã, đang và sẽ ,bở không , không sử dụng..!

Anonymous says:
20/11/2020 22:31

Quả bom tấn đang treo lơ lửng trên đầu dân Hà Thành...không mau mà tránh xa...

Anonymous says:
21/11/2020 03:19

Đảng lãnh đạo sao cứ để Tàu dí hoài vậy? Sao không tự làm mà phải nhờ vả Tàu hoài vậy? Hay là dốt nát nhưng khoái nổ?

Anonymous says:
22/11/2020 08:50

Thâ`y giao sang VN dê dai hoc trò lay xe truoc khi cho câp bang,

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang