Bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo hàng năm?

Các cấp lãnh đạo Nhà nước chính phủ và quốc hội Việt Nam có thể phải qua thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm.
RFA 03-23-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Theo tin từ Hà Nội, chiều nay 23/3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí là hằng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch nước,Thủ tứơng,Chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu.

Ngoài các chức danh lãnh đạo như vừa nêu, các cấp lãnh đạo khác cũng phải được quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm còn có: Phó chủ tịch nước, Chủ tịch và phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên ban thường vụ Quốc hội, các thành viên chính phủ, chánh án tòa án nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

VnExpress trích lời ông Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nói rằng, việc bỏ phiếu tín nhiệm đối cới các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là tuân thủ tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Xem toàn trang