Thân thế lãnh đạo đảng/nhà nước, thông tin đất đai thuộc diện ‘mật’

RFA
2018-10-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây.
Một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây.
AFP

Thông tin về thân thế, sự nghiệp lãnh đạo đảng và nhà nước nằm trong danh mục ‘mật’ của dự thảo Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước. Điều này khiến nhiều vị đại biểu quốc hội quan ngại.

Truyền thông trong nước loan tin tại buổi làm việc góp ý về dự Luật Bảo vệ Bí Mật Nhà Nước vào chiều ngày 25 tháng 10, các đại biểu quốc hội Việt Nam cho rằng phạm vi qui định bí mật nhà nước trong dự luật quá rộng. Cụ thể Điều 7 của Dự thảo Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước qui định những thông tin như thân thế, sự nghiệp lãnh đạo đảng cộng sản, nhà nước Việt Nam, quốc phòng an ninh, đất đai, địa chất, biển, công nghiệp, thương mại… đều là thông tin bí mật nhà nước.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa thuộc đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo đảng và nhà nước phải được tuyên truyền, phổ biến để người khác học tập.

Vị đại biểu này đề nghị cần phải phân định thật rõ đâu là bí mật nhà nước vì nếu qui định quá rộng hay quá chặt sẽ dẫn đến tình trạng khiến nhiều người không dám làm gì, không dám phổ biến/tuyên truyền cho điều gì hết.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, thuộc đoàn Hà Nội, đề cập đến lĩnh vực tài nguyên- môi trường, đất đai được liệt vào danh mục ‘mật’ nhà nước cần bảo vệ trong dự luật Bảo vệ Bí Mật Nhà Nước; trong khi đó có đến 70% khiếu nại tố cáo hiện nay liên quan đến lĩnh vực đất đai .

Bà Trần Thị Quốc Khánh nêu vụ việc Thủ Thiêm và cho rằng nếu người dân không thể tiếp cận được thông tin liên quan đến bản đồ do nằm trong danh sách thông tin mật. Và như vậy làm sao giải quyết được.

Trong khi đó thì ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng An Ninh, cơ quan thẩm tra dự luật cho rằng phạm vi bí mật nhà nước là những thông tin quan trọng chưa được công khai; nếu lộ ra sẽ gây ảnh hưởng đến đất nước và dân tộc.

Phó chủ tịch Quốc Hội, ông Đỗ Bá Tỵ, có kết luận khi kết thúc phiên thảo luận góp ý cho dự Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước cho rằng dự thảo qui định 15 lĩnh vực để xác định bí mật nhà nước là phù hợp. Tuy vậy ông đề nghị Ban Soạn thảo rà soát để bảo đảm phù hợp với quyền tiếp cận thông tin theo Luật vừa có hiệu lực kể từ đầu tháng 8 vừa qua.

Còn đối với dự Luật Bảo vệ Bí Mật Nhà Nước thì đây là lần thứ hai quốc họi thảo luận và có kế hoạch thông qua vào cuối ký họp thứ 6 sẽ kết thúc vào tháng 11 tới đây.

Ý kiến (2)
Share

Duy Hữu

nơi gửi USA

Tại sao lại cần bảo mật ...?

Tại sao thân thế, sự nghiệp cách mạng
" Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải phóng dân tộc "," Chống Dân, Bán Nước ", " Cướp ruộng, Bán ruộng ", " Cướp đất, Bán đất " của các đảng viên, cán bộ, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực của các cấp " lãnh đạo " từ Trung Ương đến địa phương, cần Bảo Mật vì An Ninh của cái Đảng Búa Liềm Việt Công và Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Tại sao, tại sao, và tại sao .....?

Tại vì Nhân dân ai cũng biết rồi ... biết thêm chỉ có buồn thêm, chỉ có khổ thêm, chỉ có nhục thêm cho Đảng, cho
" Bác Hồ ", làm sao có thể vui chơi, say sưa, nhậu nhẹt, hạnh phúc nhất thế giới được?

Sự nghiệp cách mạng " Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải Phóng dân tộc. " của các đảng viên, cán bộ đang " lãnh đạo " hiện nay và nhất là của thế hệ, con, cháu, chắt của các đảng viên, cán bộ ...

" Chả có con mẹ gì hết ", nhưng cứ rêu rao ngày đêm, để có cớ bắt Dân phải mang ơn Đảng, để có cớ cầm quyền, cầm Búa đập đầu Dân, cầm Liềm cắt cổ Dân, cầm Bô cho giặc Tàu Cộng...

Tạo sự nghiệp " Chống Dân, Bán Nước ",
" Cướp ruộng, Bán ruộng", " Cướp đất, Bán đất", tạo sự nghiệp " cầm Nón đi vay xin tư bản, tạo sự nghiệp làm thân phận kiều nữ " Thúy Kiều ", " phận mỏng cánh chuồn chuồn " "bán trôn nuôi miệng, bán miệng nuôi trôn " khắp năm châu, bốn bể.

Những sự nghiệp cần bảo mật.

Ai nuôi ai?
Dân hay Đảng?
Ai là " cha mẹ " của ai?
Dân hay Đảng?
Ai phải " vâng lời " ai?
Dân hay Đảng?

Quốc Hội của Dân, do Dân, vì Dân hay Quốc Hội của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Ai " bầu " ai?
Dân " bầu " Đảng hay Đảng " bầu " Đảng?

Danh Chính, Ngôn Thuận.
Danh Bất Chính, Ngôn Bất Thuận.
Ngôn Bất Thuận, vì Danh Bất Chính.

27/10/2018 20:16

Duy Hữu

nơi gửi USA

Tại sao lại cần bảo mật ...?

Tại sao thân thế, sự nghiệp cách mạng
" Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải phóng dân tộc "," Chống Dân, Bán Nước ", " Cướp ruộng, Bán ruộng ", " Cướp đất, Bán đất " của các đảng viên, cán bộ, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực của các cấp " lãnh đạo " từ Trung Ương đến địa phương, cần Bảo Mật vì An Ninh của cái Đảng Búa Liềm Việt Công và Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Tại sao, tại sao, và tại sao .....?

Tại vì Nhân dân ai cũng biết rồi ... biết thêm chỉ có buồn thêm, chỉ có khổ thêm, chỉ có nhục thêm cho Đảng, cho
" Bác Hồ ", làm sao có thể vui chơi, say sưa, nhậu nhẹt, hạnh phúc nhất thế giới được?

Sự nghiệp cách mạng " Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Giải Phóng dân tộc. " của các đảng viên, cán bộ đang " lãnh đạo " hiện nay và nhất là của thế hệ, con, cháu, chắt của các đảng viên, cán bộ ...

" Chả có con mẹ gì hết ", nhưng cứ rêu rao ngày đêm, để có cớ bắt Dân phải mang ơn Đảng, để có cớ cầm quyền, cầm Búa đập đầu Dân, cầm Liềm cắt cổ Dân, cầm Bô cho giặc Tàu Cộng...

Tạo sự nghiệp " Chống Dân, Bán Nước ",
" Cướp ruộng, Bán ruộng", " Cướp đất, Bán đất", tạo sự nghiệp " cầm Nón đi vay xin tư bản, tạo sự nghiệp làm thân phận kiều nữ " Thúy Kiều ", " phận mỏng cánh chuồn chuồn " "bán trôn nuôi miệng, bán miệng nuôi trôn " khắp năm châu, bốn bể.

Những sự nghiệp cần bảo mật.

Ai nuôi ai?
Dân hay Đảng?
Ai là " cha mẹ " của ai?
Dân hay Đảng?
Ai phải " vâng lời " ai?
Dân hay Đảng?

Quốc Hội của Dân, do Dân, vì Dân hay Quốc Hội của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Ai " bầu " ai?
Dân " bầu " Đảng hay Đảng " bầu " Đảng?

Danh Chính, Ngôn Thuận.
Danh Bất Chính, Ngôn Bất Thuận.
Ngôn Bất Thuận, vì Danh Bất Chính.

27/10/2018 19:33

Xem toàn trang