Anonymous says:
11/11/2020 15:49

"Đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn cơ hội chính trị làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận quần chúng, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và Nhà nước do đó cần phải bị xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục răn đe phòng ngừa chung."

Chẳng ai làm xói mòn lòng tin của nhân dân với đảng CSVN, khi tự họ nhận ra rằng chính quyền của ĐCSVN không phải là của nhân dân, do dân, vì dân. Nó đính danh chỉ là ngụy quyền.
Không ai có thể làm xói mòn lòng tin của nhân dân với đảng hơn là những đồng chí lãnh đạo đảng đã bị lộ mặt ra là những thằng ăn cắp!
Nhục nhã cho những kẻ cướp quyền làm chủ đất nước của nhân dân - không thể bắt bớ tù đày mà hòng dọa nạt, răn đe được nhân dân!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang