Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Danh sách 12 cựu quan chức nhà nước chưa trả nhà công vụ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.hv nơi gửi uas :

đây là những cán bộ tâm huyết rất đạo đức của ĐCS nên lắng nghe tâm tư ý chí quyết bảo vệ ĐCS để còn được bảo trợ nhà ở cho con cháu nối tiếp hưởng giai cấp quan đỏ

21/04/2020 17:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang