Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Trước khi Mạo Danh toàn dân để
Cưỡng Chế đất đai của toàn dân ....

Toàn dân Việt Nam muốn Đảng và Nhà nước Việt Cộng đang " quản lý " đất đai của toàn dân, phải dùng tiền thuế của toàn dân và đền bù xứng đáng, công bằng, công minh, theo giá thị trường, cho từng người dân của toàn dân, về đất đai bị
" quy hoạch " xử dụng cho lợi ích của toàn dân.

Toàn dân Việt Nam không muốn vì lợi ích của toàn dân mà những người dân của toàn dân bị đền bù, đối xử Bất Công, Bất Chính, Bất Lương.

Nếu Đảng và Nhà Nước Việt Cộng không
" quản lý " đất đai của toàn dân theo ý của toàn dân, làm thiệt hại quyền lợi chính đảng của người dân của toàn dân,

Toàn dân phảỉ tìm " Đảng và Nhà Nước "
khác đê quản lý đất đai của toàn dân.

Thực sự, toàn dân chỉ muốn trả lại quyền Sở Hữu và quản lý đất đai của toàn dân cho từng người dân của toàn dân.

P.S. Toàn dân, ai ai cũng biết, một số
thành phần " không nhỏ " đảng viên, cán bộ, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyển của Đảng và Nhà Nước Búa Liềm, mạo danh toàn dân và lợi ích toàn dân để cướp đất, cướp ruộng, cướp vườn rau của những người dân của toàn dân, bán cho bọn tài phiệt, kiếm đô la bỏ túi riêng.

Con cháu " Cụ Hồ " có thấy nhục không, có biết nhục không với con cháu cụ Diệm?

07/01/2019 14:55

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang