Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bình Định: Dân bắt con tin đòi thả người vì nghi ngờ địa phương khai thác titan gây ô nhiễm

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Cu Tèo nơi gửi tù Duyên Hải :

Ngày tàn của cộng sản mỗi lúc một gần. Ngày đám bán nứơc se chịu tội trước dân sẽ không còn xa nữa

23/04/2018 16:44

    Reply to this comment

Trần công Dân nơi gửi Chữ S :

Dân VN họ bắt đảng viên đảng csvn rất dễ dàng,nếu họ chịu ra tay.Vì sao ,vì đảng csvn rất riệu rã và bất ổn ....Nếu toàn dân đồng loat nổi dậy thì nhà nước csvn tiêu tùng.

21/04/2018 16:25

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Lai co su dàm phan và hua hen cua c.s. rôì sau cùng se tìm cach bat tât ca nhung "tên phan dông âm muu lât dô chanh quyê`n" nhu ho da làm tu truoc dên nay. Canh cao cho cac anh chi em dân chu yêu chuôn hòa bình.

21/04/2018 10:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang