Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Quốc hội châu Âu đòi Việt Nam trả tự do cho các nhà báo công dân

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Tiếng nói và đòi hỏi của Quốc Hội Liên Minh Châu Âu là tiếng nói và đòi hỏi của toàn thể trăm trăm triệu nhân dân ở các nước Âu Châu.

Tiếng nói trong ngục tù của tất cả tu nhân lương tâm Việt Nam, Anh Nguyễn Văn Hóa, Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... những người công dân công chính của nhân dân Việt, đang vang xa khắp thế giới, đang đánh động lương tâm và lương tri và ủng hộ của nhân dân thế giới.

Đảng cầm quyền cộng sản tham nhũng Việt Nam càng đàn áp, càng bắt bớ, càng "thắng lớn" trong các mặt trận dẹp biểu tình "du kích", dẹp live stream "du kich", càng sa lầy, càng thua trên mặt trận dư luận và truyền thông báo chí quốc tế.

Những tù binh lương tâm thuộc thế hệ trẻ ở Việt Nam sẽ làm cho thế hệ trẻ, thế hệ sinh viên Việt, sinh ra và trưởng thành tại các nước tự do dân chủ ơ khắp thế giói, thức tỉnh và sẽ càng ngày càng nhậy cảm, càng bất mãn và càng đấu tranh chống lại những vi phạm về nhân quyền và dân quyền ở Việt Nam.

Đấu tranh đòi hỏi Tự Do, Nhân Quyền, Giải Phóng cho tất cả các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam là những đấu tranh quan trong, tiên quyết, cụ thể và liên kết để đấu tranh cho Tư Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Giải Phong cho toàn thể nhân dân Việt Nam.
15/12/2017 09:11

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

̀ chúng ta cảm ơn tất cả những người yêu chuộng công lý trên toàn thế giới. Vận mạnh dân tộc vn ta do dân tộc vn ta quyết định.Chúng ta phải hành động,vận nước đã đến rồi,không chần chờ gì nữa.

15/12/2017 00:10

    Reply to this comment

Tâm nơi gửi Saigon :

Mấy Ông nghị viện liên minh Châu Âu, ăn lưong của ngưòi dân , nhưng lại làm chuyện không tưởng với CSVN. Sao không họp để bàn cụ thể việc đóng băng các tài khoản của CSVN,? có vậy CSVN mới sợ.

14/12/2017 21:23

    Reply to this comment

Đảng viên bỏ đảng nơi gửi Hà Nội :

Nói hoài không ai nghe đâu. Phải làm một cái gì cụ thể như Đức vậy mà còn không ăn thua gì.

14/12/2017 15:24

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang