Anonymous says:
13/11/2020 02:15

Biển Đông của VN từ từ biến thành bãi rác của Tàu. Đảng lãnh đạo bây giờ phải làm sao? Nguyễn Phú Trọng phải làm thêm một cái lò nữa để đốt rác?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang