2014: lương tối thiểu sẽ tăng thêm 350.000đ /tháng

RFA 20.11.2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Công nhân xây dựng làm việc tại Hà Nội, ảnh chụp trước đây.
Công nhân xây dựng làm việc tại Hà Nội, ảnh chụp trước đây.
AFP

Mức lương tối thiểu cho người lao động sẽ được ấn định theo vùng từ 1,9 triệu tới 2,7 triệu đồng một tháng kể từ đầu năm 2014.

Như vậy mức lương tối thiểu của người lao động sẽ tăng thêm khoảng 350.000đ/ người. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nghị định về vấn đề này.

Việt Nam qui định mức lương tối thiểu tùy theo vùng có vật giá khác nhau, cao nhất là vùng 1 có mức lương tối thiểu 2,7 triệu đồng/ tháng và thấp nhất là vùng 4 với 1,9 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định mới, người được hưởng mức lương tối thiểu mới bao gồm người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động, như doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình.

Xem toàn trang